Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Krok po kroku

Załóż konto w systemie rekrutacyjnym

Możesz założyć wyłącznie jedno konto rekrutacyjne w ramach jednego konkursu rekrutacyjnego. Obowiązują oddzielne zapisy na każdy z konkursów: Architektura, pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie, kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku.

6 – 27 maja 2019 Architektura/3 czerwca – 7 lipca 2019 Warszawa/3 czerwca – 15 lipca 2019 PW Filia w Płocku/1 sierpnia - 13 września do godz. 10:00 rekrutacja uzupełniające - Filia w Płocku

Wybierz kierunek studiów

Możesz wybrać do 5 kierunków studiów (poza architekturą) wg własnej listy preferencji – na pierwszym miejscu powinna znajdować się opcja studiów, na której najbardziej Ci zależy. Korekty wyboru będziesz mógł dokonać w systemie do ostatniego dnia zapisów.

do 7 lipca 2019 Warszawa/do 13 września do godz. 10:00 PW Filia w Płocku

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Płacisz tylko raz za wszystkie wybrane opcje studiów w danym konkursie rekrutacyjnym. Maksymalny czas wniesienia opłaty to ostatni dzień zapisów. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który podany zostanie w systemie.

do 27 maja 2019 Architektura/do 7 lipca 2019 Warszawa/do 13 września do godz. 10:00 PW Filia w Płocku

Wprowadź wyniki maturalne

Po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego masz kilka dni na wprowadzenie ich ręcznie do systemu rekrutacyjnego. Jeśli nie uzupełnisz danych, wyniki zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (dla matur zdawanych w latach 2007-2019).

do 7 lipca 2019 Architektura/do 7 lipca 2019 Warszawa/do 13 września do godz. 10:00 PW Filia w Płocku

Sprawdź wyniki rekrutacji

Na swoim Indywidualnym Koncie Rejestracyjnym (IKR) pojawi się informacja o wynikach I tury rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej. Jeśli zakwalifikujesz się na studia, powinieneś dostarczyć wymagane dokumenty (sprawdź harmonogram).

11 lipca 2019 Warszawa (I tura kwalifikacji w Warszawie)/18 lipca 2019 PW Filia w Płocku (I tura kwalifikacji w PW Filia w Płocku)/ 16 września Filia w Płocku (rekrutacja uzupełniająca)

po ogłoszeniu wyników

1. Zostałeś zakwalifikowany na kierunek, który wybrałeś jako najwyższy priorytet
Złóż wymagane dokumenty:

- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
- dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
- dyplom/zaświadczenie laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji),
dokument tożsamości (do wglądu),
- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

2. Zostałeś zakwalifikowany na kierunek, który wybrałeś jako niższy priorytet oraz na listę rezerwową wyższych priorytetów
Złóż dokumenty i potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

3. Zakwalifikowałeś się wyłącznie na listę rezerwową
Potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji i czekaj na wyniki kolejnej tury.

4. Nie zakwalifikowałeś się na żadną z list
Niestety uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów, aby twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych na studia czy listach rezerwowych.

UWAGA!!!

Dokumenty musisz dostarczyć w terminie, który będzie wskazany w portalu rekrutacyjnym.
Nie możesz przekroczyć terminu. Nie możesz wysłać dokumentów pocztą lub kurierem.

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Mapa

Zapisy na studia