Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Krok po kroku

Załóż konto w systemie rekrutacyjnym

Możesz założyć wyłącznie jedno konto rekrutacyjne w ramach jednego konkursu rekrutacyjnego. Obowiązują oddzielne zapisy na każdy z konkursów: Architektura, Architecture (studia w języku angielskim), pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie, kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

Warszawa: do 6 lipca 2021 r. / PW Filia w Płocku: do 14 lipca

Wybierz kierunek studiów

Możesz wybrać do 5 kierunków studiów (poza Architekturą i Architecture): kierunek podstawowy i do czterech kierunków opcjonalnych uszeregowanych wg własnej listy preferencji. Korekty wyboru będziesz mógł dokonać w systemie do ostatniego dnia zapisów. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

Warszawa: do 6 lipca 2021 r. / PW Filia w Płocku: do 14 lipca

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Płacisz tylko raz za wszystkie wybrane opcje studiów w danym konkursie rekrutacyjnym. Maksymalny czas wniesienia opłaty to ostatni dzień zapisów. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który podany zostanie w systemie. Terminowe wpłynięcie opłaty jest zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

Warszawa: do 6 lipca 2021 r. / PW Filia w Płocku: do 14 lipca

Wprowadź wyniki maturalne

Po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego wprowadź je samodzielnie do ostatniego dnia trwania zapisów. Jeśli nie uzupełnisz danych, wyniki zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (dla matur zdawanych w latach 2007-2021). UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

Warszawa: do 6 lipca 2021 r. / PW Filia w Płocku: do 14 lipca

Elektroniczne przesyłanie na IKR skanów

zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad, konkursów, turniejów; tzw. starych matur; certyfikatów językowych; dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

Warszawa: do 30 czerwca 2021 r. / PW Filia w Płocku: do 14 lipca

Elektroniczne przesyłanie na IKR skanów

dyplomów IB i EB; innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)

Warszawa: do 6 lipca 2021 r. / PW Filia w Płocku: do 14 lipca

Sprawdź wyniki rekrutacji

Na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) pojawi się informacja o wynikach rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej. Śledź komunikaty pojawiające się na Twoim IKR. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

Warszawa: 12 lipca 2021 r. / 20 lipca PW Filia w Płocku

Ważne ogłoszenie!

Osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku Architektura powinny uważnie śledzić stronę Wydziału Architektury PW, gdyż procedury rekrutacyjne i termin zapisów na te studia są inne niż dla pozostałych kierunków prowadzonych w PW.

Cudzoziemcy bez względu na status prawny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinni kontaktować się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

 

UWAGA!!!

Kandydaci, którzy otrzymają informację o warunkowym wpisie na listę studentów, zostaną zaproszeni do złożenia (zgodnie z terminarzem) wymaganych dokumentów.

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Mapa

Zapisy na studia