Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Krok po kroku

Załóż konto w systemie rekrutacyjnym

Możesz założyć wyłącznie jedno konto rekrutacyjne w ramach jednego konkursu rekrutacyjnego. Obowiązują oddzielne zapisy na każdy z konkursów: Architektura, pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie, kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku.

18 maja – 5 lipca 2018 (Warszawa)/13 lipca 2018 (Płock)

Wybierz kierunek studiów

Możesz wybrać do 5 kierunków studiów (poza architekturą) wg własnej listy preferencji – na pierwszym miejscu powinna znajdować się opcja studiów, na której najbardziej Ci zależy. Korekty wyboru będziesz mógł dokonać w systemie do ostatniego dnia zapisów.

do 5 lipca 2018 (Warszawa)/do 13 lipca 2018 (Płock)

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Płacisz tylko raz za wszystkie wybrane opcje studiów w danym konkursie rekrutacyjnym. Maksymalny czas wniesienia opłaty to ostatni dzień zapisów. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który podany zostanie w systemie.

do 5 lipca 2018 (Warszawa)/do 13 lipca 2018 (Płock)

Wprowadź wyniki maturalne

Po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego masz kilka dni na wprowadzenie ich ręcznie do systemu rekrutacyjnego, ale maksymalnie do 5 lipca 2018. Jeśli nie uzupełnisz danych, wyniki zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (dla matur zdawanych w latach 2006-2018).

do 5 lipca 2018 (Warszawa)/do 13 lipca 2018 (Płock)

Sprawdź wyniki rekrutacji

Na swoim Indywidualnym Koncie Rejestracyjnym (IKR) pojawi się informacja o wynikach I tury rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej. Jeśli zakwalifikujesz się na studia, powinieneś dostarczyć wymagane dokumenty (sprawdź harmonogram).

11 lipca 2018 (I tura w Warszawie)/18 lipca 2018 (I tura w Płocku)

po ogłoszeniu wyników

1. Zostałeś zakwalifikowany na kierunek, który wybrałeś jako najwyższy priorytet
Złóż wymagane dokumenty: świadectwo dojrzałości i dowód osobisty (wraz z ich kserokopiami) oraz 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

2. Zostałeś zakwalifikowany na kierunek, który wybrałeś jako niższy priorytet oraz na listę rezerwową wyższych priorytetów
Złóż dokumenty i potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

3. Zakwalifikowałeś się wyłącznie na listę rezerwową
Potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji i czekaj na wyniki kolejnej tury.

4. Nie zakwalifikowałeś się na żadną z list
Niestety uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów, aby twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych na studia czy listach rezerwowych.

UWAGA!!!

Dokumenty musisz dostarczyć w terminie, który będzie wskazany w portalu rekrutacyjnym.
Nie możesz przekroczyć terminu. Nie możesz wysłać dokumentów pocztą lub kurierem.

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Mapa

Zapisy na studia