Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Konkursy o indeks PW

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez niektóre wydziały Politechniki Warszawskiej.

Pełna lista ogólnopolskich konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej jest dostępna pod tym adresem. Informację o przeliczaniu punktów kwalifikacyjnych możecie znaleźć tutaj.

Konkurs Chemiczny

Organizator: Wydział Chemiczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunki: Technologia Chemiczna, Biotechnologia, Inżynieria materiałowa. Dodatkowo, laureaci oraz wyróżnieni finaliści konkursu otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu chemia w procedurze kwalifikacyjnej na studia I stopnia na Wydziałach, gdzie chemia jest przedmiotem do wyboru.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Biotechnologiczny

Organizator: Wydział Chemiczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunki: Biotechnologia, Biogospodarka, Ochrona środowiska.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Matematyczny

Organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na pięć kolejnych etapów.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunkach: Budownictwo, Ekonomia, Geodezja i kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna, Transport oraz kierunki prowadzone na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziale Mechatroniki, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Wydziale Fizyki.

Dodatkowo, laureaci oraz wyróżnieni finaliści konkursu otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu matematyka w procedurze kwalifikacyjnej na studia I stopnia.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej z zakresu Pojazdów i Maszyn

Organizator: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki

Organizator: Wydział Mechatroniki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunkach: Automatyka, robotyka i informatyka
przemysłowa, Mechatronika,
Automatyka i robotyka stosowana oraz na kierunki prowadzone na Wydziale Fizyki.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Energetyce

Organizator: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunku Energetyka oraz kierunki prowadzone na Wydziale Fizyki.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej ,,Zaplanuj swoją przestrzeń’’

Organizator: Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunek Gospodarka przestrzenna.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Geoinformatyczny

Organizator: Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunek Geoinformatyka, a laureaci i finaliści na kierunki: Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Materiałach

Organizator: Wydział Inżynierii Materiałowej

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwustopniowy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunek Inżynieria materiałowa oraz kierunki prowadzone na Wydziale Fizyki.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny

Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunek Papiernictwo i poligrafia.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości

Organizator: Wydział Zarządzania

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunek Ekonomia oraz kierunki prowadzone
na Wydziale Zarządzania.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM

Organizator: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwustopniowy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunki: Geodezja i kartografia, Geoinformatyka,
Gospodarka przestrzenna, a laureaci i finaliści - na kierunki prowadzone w PW Filii w Płocku.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics

Koordynator:  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest trójstopniowy.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunki: prowadzone na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, na Wydziale Elektrycznym, na Wydziale Fizyki oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Wyróżnieni finaliści są przyjmowani na kierunki wszystkie prowadzone na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (z wyłączeniem kierunków: Cyberbezpieczeństwo, Informatyka), na Wydziale Elektrycznym (z wyłączeniem kierunku Informatyka stosowana) oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs fizyczny

Organizator: Wydział Fizyki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunki prowadzone na Wydziale Fizyki oraz na Wydziale Mechatroniki. Dodatkowo, laureaci oraz wyróżnieni finaliści konkursu otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu fizyka w procedurze kwalifikacyjnej na studia I stopnia.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Zrównoważone Środowisko

Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Laureaci są przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na studia I stopnia na kierunki: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska.