Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Konkursy o indeks PW

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez niektóre Wydziały Politechniki Warszawskiej. Laureaci tych konkursów nabywają uprawnienia do przyjęcia na podane niżej programy studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.

Indeks na Politechnikę Warszawską mogą zdobyć kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się na studia (2018) i są laureatami jednego z poniższych konkursów (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019).

Pełna lista ogólnopolskich konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej znajduje się na stronie Politechniki Warszawskiej w części Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów.

Laureaci i wyróżnieni finaliści poniżej wymienionych konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotu związanego z konkursem. Dotyczy to rekrutacji na wszystkie Wydziały PW na których dany przedmiot brany jest pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (jest przedmiotem do wyboru)*.

Konkurs Przedmiot z maksymalną liczbą PK
Konkurs Chemiczny PW chemia
Konkurs Fizyczny PW fizyka
Konkurs Matematyczny PW matematyka
Konkurs Biotechnologiczny PW biologia, chemia

* Szczegóły na temat przedmiotów związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia I stopnia znajdują się w części Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

Wymienione uprawnienia przysługują kandydatom na podstawie dyplomu.

Konkurs Chemiczny

Organizator: Wydział Chemiczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW, są przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach: Technologia Chemiczna, Biotechnologia na Wydziale Chemicznym i Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)  z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Biotechnologiczny

Organizator: Wydział Chemiczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunki: Biotechnologia, Biogospodarka oraz Ochrona Środowiska na Wydziale Chemicznym, Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Matematyczny

Organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na pięć kolejnych etapów.

Laureaci, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia, będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziale Mechatroniki, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz na następujących kierunkach: Budownictwo, Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW w zakresie Pojazdów i Maszyn

Organizator: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW, są przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Electric and Hybrid Vehicles Engineering  na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Fizyczny

Organizator: Wydział Fizyki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów na Wydziale Fizyki na kierunki Fizyka Techniczna oraz Fotonika poza procedurą kwalifikacyjną.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki

Organizator: Wydział Mechatroniki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunki: Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Energetyce

Organizator: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW, są przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej ,,Zaplanuj swoją przestrzeń’’

Organizator: Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Geoinformatyczny

Organizator: Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Zwycięzcy konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ponadto dla uczestników przewidziane są dodatkowe atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Materiałach

Organizator: Wydział Inżynierii Materiałowej

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwustopniowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej na kierunek Inżynieria Materiałowa poza procedurą kwalifikacyjną.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny

Organizator: Wydział Inżynierii Produkcji

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci oraz wyróżnione osoby, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji na kierunku Papiernictwo i Poligrafia poza procedurą kwalifikacyjną.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości

Organizator: Wydział Zarządzania

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci oraz wyróżnione osoby, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów na Wydziale Zarządzania na kierunkach Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji poza procedurą kwalifikacyjną.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM

Organizator: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwustopniowy.

Finaliści i laureaci konkursu dla szkól ponadgimnazjalnych mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na  wybrany  przez  siebie  kierunek  studiów  prowadzony na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii lub Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznychb Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Natomiast laureaci konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na  wybrany przez siebie kierunek studiów prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Więcej szczegółów>>>

Akty prawne

Uchwała 133/XLIX/2017 z dnia 27/09/2017 zmieniająca uchwałę nr 97/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w latach 2018-2020 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów

Uchwała nr 97/XLIX/2017 z dnia 24/05/2017 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w latach 2018-2020 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów

Uchwała nr 401/XLVIII/2016 z dnia 18/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2017/2018