Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Konkursy o indeks PW

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez niektóre Wydziały Politechniki Warszawskiej. Laureaci tych konkursów nabywają uprawnienia do przyjęcia na podane niżej programy studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.

Indeks na Politechnikę Warszawską mogą zdobyć kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki ubiegania się o przyjęcie na studia, oraz ubiegają się o przyjęcie na studia po raz pierwszy i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów lub turniejów, zostanie przyznana liczba punktów PK = 225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zostanie im przyznana liczba punktów P = 100 (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022).

Pełna lista ogólnopolskich konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej znajduje się na stronie Politechniki Warszawskiej w części Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów.

Laureaci i wyróżnieni finaliści poniżej wymienionych konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotu związanego z konkursem. Maksymalną liczbę punktów z chemii i biologii otrzymają także wyróżnieni finaliści konkursu Biotechnologicznego PW. Dotyczy to rekrutacji na wszystkie Wydziały PW na których dany przedmiot brany jest pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (jest przedmiotem do wyboru)*.

Konkurs Przedmiot z maksymalną liczbą PK
Konkurs Chemiczny PW chemia
Konkurs Fizyczny PW fizyka
Konkurs Matematyczny PW matematyka
Konkurs Biotechnologiczny PW biologia, chemia

* Szczegóły na temat przedmiotów związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia I stopnia znajdują się w części Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

Wymienione uprawnienia przysługują kandydatom na podstawie dyplomu.

Konkurs Chemiczny

Organizator: Wydział Chemiczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW, są przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach: Technologia Chemiczna, Biotechnologia na Wydziale Chemicznym i Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)  z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Biotechnologiczny

Organizator: Wydział Chemiczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunki: Biotechnologia na Wydziale Chemicznym i Biogospodarka oraz Ochrona Środowiska Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Matematyczny

Organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na pięć kolejnych etapów.

Laureaci, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia, będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej na kierunki: Informatyka i systemy informacyjne, Matematyka, Computer Science and Information Systems, Inżynieria i analiza danych, Matematyka i analiza danych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa, Inżynieria biomedyczna, Mechatronika, Mechatronics na Wydziale Mechatroniki oraz Automatyka i robotyka, Energetyka, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i projektowanie maszyn, Aerospace Engineering, Power Engineering na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz Geodezja i kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna  na Wydziale Geodezji i Kartografii, Budownictwo, Civil Engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Transport na Wydziale Transportu oraz Budownictwo na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) oraz Ekonomia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku).

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW w zakresie Pojazdów i Maszyn

Organizator: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW, są przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, Mechanika pojazdów i maszyn roboczych, Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, Electric and Hybrid Vehicles Engineering, Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Fizyczny

Organizator: Wydział Fizyki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów na kierunki: Fizyka Techniczna, Fotonika na Wydziale Fizyki oraz Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa, Inżynieria biomedyczna, Mechatronika, Mechatronicsna Wydziale Mechatroniki.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki

Organizator: Wydział Mechatroniki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunki: Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa, Mechatronika, Mechatronics na Wydziale Mechatroniki oraz Automatyka i robotyka stosowana  na Wydziale Elektrycznym oraz Automatyka i robotyka  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Energetyce

Organizator: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów techników. Konkurs jest dwuetapowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW, są przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej ,,Zaplanuj swoją przestrzeń’’

Organizator: Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Geoinformatyczny

Organizator: Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Zwycięzcy konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Z kolei zwycięzcy oraz finaliści zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunki: Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii. Ponadto dla uczestników przewidziane są dodatkowe atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs Wiedzy o Materiałach

Organizator: Wydział Inżynierii Materiałowej

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwustopniowy.

Laureaci, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej na kierunek Inżynieria Materiałowa poza procedurą kwalifikacyjną.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny

Organizator: Wydział Inżynierii Produkcji

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci oraz wyróżnione osoby, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji na kierunku Papiernictwo i Poligrafia poza procedurą kwalifikacyjną.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości

Organizator: Wydział Zarządzania

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest podzielony na trzy kolejne etapy.

Laureaci konkursu, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani pierwszy rok studiów poza procedurą kwalifikacyjną na kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Zarządzania, tj. na Inżynierię zarządzania, Zarządzanie, Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku na kierunku Ekonomia.

Więcej szczegółów>>>

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM

Organizator: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest dwustopniowy.

Finaliści i laureaci konkursu dla szkól ponadgimnazjalnych mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na kierunki: Technologia chemiczna, Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo, Inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku oraz Ekonomia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku .

Natomiast laureaci konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na kierunki: Geodezja i kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Więcej szczegółów>>>

Konkurs PW STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics

Koordynator:  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Konkurs jest trójstopniowy.

Wyróżnieni finaliści tego konkursu mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na kierunki: Automatyka i robotyka, Elektronika, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria Internetu rzeczy, Telekomunikacja, Telecommunications na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Automatyka i robotyka stosowana, Elektromobilność, Elektrotechnika, Electrical Engineering na Wydziale Elektrycznym.

Laureaci konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na kierunki: Automatyka i robotyka, Cyberbezpieczeństwo, Elektronika, Informatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria Internetu rzeczy, Telekomunikacja, Computer Science, Telecommunications na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Automatyka i robotyka stosowana, Elektromobilność, Elektrotechnika, Electrical Engineering na Wydziale Elektrycznym.

Więcej szczegółów>>>