Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Jakie studia wybierasz

Sprawdź swoje szanse*
*Jest to prognozowany wynik na podstawie ubiegłorocznych progów punktowych
  • punkty
  • punkty

Administracja zarządcza

Na tym kierunku zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z wielu dyscyplin, w szczególności: prawa, ekonomii i socjologii. Zdobędziesz również umiejętności i kompetencje miękkie umożliwiające efektywne działanie w zespole, prowadzenie dialogu i negocjacji w środowisku zawodowym, nauczysz się krytycznie myśleć. Celem kształcenia na kierunku Administracja zarządcza jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w erze cyfrowej na rynku pracy w zakresie zarządzania organizacyjno-prawnego w administracji. Jako nasz absolwent znajdziesz zatrudnienie w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmiotach niepublicznych (m.in. kancelariach prawnych, bankach, zakładach ubezpieczeń), jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Aerospace Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów znacznie poszerzysz wiedzę z matematyki i fizyki. Dzięki temu lepiej zrozumiesz zjawiska fizyczne, mechaniczne czy elektryczne w inżynierii lotniczej. Nauczysz się zasad działania systemów antykolizyjnych, sterowania lotem i wspomagania lądowania. Będziesz umiał planować symulacje i eksperymenty lotnicze. Dowiesz się, jak skonstruowane są statki latające. Po studiach będziesz mógł pracować w krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego i kosmicznego czy firmach wdrażających zaawansowane technologie.

Architecture

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. W programie studiów znajdziesz przedmioty, które pozwolą ci zdobyć wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Poznasz warsztat architekta i teoretyczne podstawy, niezbędne w codziennej pracy. Studia pozwolą ci rozwinąć twoje indywidualne zdolności. Po nich będziesz mógł wykonywać różnorodne twórcze zadania, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków.

Kalkulator na Portalu Kandydata nie liczy punktów na ten kierunek. Szczegóły dot. rekrutacji dostępne są na stronie Wydziału.

Architektura

W programie studiów znajdziesz przedmioty, które pozwolą ci zdobyć wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Poznasz warsztat architekta i teoretyczne podstawy, niezbędne w codziennej pracy. Studia pozwolą ci rozwinąć twoje indywidualne zdolności. Po nich będziesz mógł wykonywać różnorodne twórcze zadania, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków. Będziesz mógł wpływać na to, jak wygląda otaczająca cię rzeczywistość.

Kalkulator na Portalu Kandydata nie liczy punktów na ten kierunek. Szczegóły dot. rekrutacji dostępne są na stronie Wydziału.

Automatyka i robotyka

Na studiach nauczysz się przede wszystkim wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, by projektować i konfigurować dostępne systemy robotyczne, ale też tworzyć własne rozwiązania, np. roboty przemysłowe, mobilne, medyczne czy systemy mikroprocesorowe. Dodatkowo, zdobędziesz umiejętności podczas zajęć kierunkowych (różniących się w zależności od wydziału). Będziesz przygotowany, by pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki.

Automatyka i robotyka stosowana

Studia dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce. Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.

 

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Na studiach nauczysz się m.in. tworzyć programy proceduralne i obiektowe,  wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne, opracowywać i wykorzystywać bazy danych, badać i oceniać stabilność układów automatyki oraz projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów. Po studiach znajdziesz pracę w branży IT, w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkcyjnych oraz w jednostkach związanych z projektowaniem, badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki.

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Na studiach nauczysz się m.in. programowania sterowników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowania CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwarzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń, tworzenia sieci komputerowych i systemów mikroprocesorowych. Po studiach znajdziesz pracę jako projektant systemów sterowania, programista, pracownik działu utrzymania ruchu.

Biotechnologia

W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z biochemii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, informatyki, a nawet nauki o zarządzaniu czy prawa. Poznasz różnorodne techniki laboratoryjne, analityczne i statystyczne potrzebne w rozwiązywaniu problemów z zakresu biotechnologii. W przyszłości będziesz mógł pracować m.in. w laboratoriach badawczych i diagnostycznych czy w firmach związanych z przemysłem biotechnologicznym.

Wydział Chemiczny 0 / 148 pt

Budownictwo

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Na studiach poznasz zagadnienia związane z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Nauczysz się projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane, a nawet całe konstrukcje. Zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli nie będą Ci obce. Będziesz potrafił kierować zespołami fachowców i wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe w budownictwie. W przyszłości będziesz mógł pracować w firmach wykonawczych, biurach projektowych czy wytwórniach materiałów budowlanych.

Civil Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Na studiach poznasz zagadnienia związane z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Nauczysz się projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane, a nawet całe konstrukcje. Zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli nie będą Ci obce. Będziesz potrafił kierować zespołami fachowców i wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe w budownictwie. W przyszłości będziesz mógł pracować w firmach wykonawczych, biurach projektowych czy wytwórniach materiałów budowlanych.

Computer Science

Studia prowadzone są w jęz. angielskim, niezależnie przez 2 wydziały. Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu obszarów: przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Nauczysz się posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt komputerowy i dedykowane oprogramowania. Po studiach będziesz pożądanym na rynku pracy informatykiem. Będziesz mógł pracować w firmach z obszaru IT czy doradztwa informatycznego.

Computer Science and Information Systems

Studia w jęz. angielskim. Podczas studiów nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach, programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi, projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, w szczególności aplikacje wielowarstwowe, mobilne, graficzne i systemy zarządzania bazami danych. Będziesz mógł pracować m.in. w firmach komputerowych i ośrodkach informatycznych projektujących, tworzących i wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT oraz w centrach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i ośrodkach badawczo-naukowcyh.

Cyberbezpieczeństwo

Podczas studiów nauczysz się projektować, realizować, testować i utrzymywać infrastrukturę (sprzęt i oprogramowanie) służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, reagować na sytuacje wymagające interwencji w celu przeciwdziałania zaistniałym lub spodziewanym atakom, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w sposób minimalizujący skutki tych ataków, wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Będziesz mógł pracować m.in. w firmach teleinformatycznych, instytucjach finansowych, w tym bankach, w organach ścigania, zespołach reagowania na włamania w sieciach teleinformatycznych.

Ekonomia (profil praktyczny)

Na studiach zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii i dziedzin z nią związanych. Poza podstawami teoretycznymi ekonomii, poznasz metody i narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów gospodarczych. Nauczysz się modelować i prognozować zjawiska ekonomiczne, a także posługiwać się technikami informatycznymi. Karierę zawodową będziesz mógł rozwijać w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych, bankach, instytucjach finansowych czy biurach rachunkowych.

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z chemii, fizyki i matematyki. Dzięki temu będziesz umiał dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii wykorzystywanych do produkcji napędów elektrycznych i hybrydowych. Poznasz komponenty układów napędowych i będziesz umiał budować i analizować ich modele matematyczne. Umiejętności, które zdobędziesz pozwolą ci na działalność zawodową w branżach: motoryzacyjnej, transportowej czy energetycznej.

Electrical Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów poznasz wszelkie procesy, systemy i urządzenia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Znajdziesz pracę w biurach projektowych i konstruujących urządzenia elektryczne. Będziesz mógł projektować i obsługiwać systemy informatyczne oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych. Specjaliści po tych studiach są pożądanymi pracownikami w branży energetyki zawodowej.

Elektromobilność

Na studiach dowiesz się, jak działają elektryczne układy napędowe w pojazdach i jak efektywnie przetwarzać energię elektryczną w układach energoelektronicznych. Będziesz wiedział, jak zaprojektować układy zasilania w pojazdach i stacje ładowania przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania. Poznasz zasady sterowania i układy regulacji wykorzystywane w pojazdach autonomicznych, w tym metody sztucznej inteligencji. Większość przedmiotów będzie prowadzona w formie zajęć interaktywnych i projektowych. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach projektowych, placówkach serwisowych, przedsiębiorstwach zajmujących się prowadzeniem ruchu i nadzorem produkcji sprzętu i urządzeń z napędem elektrycznym oraz z wykorzystaniem infrastruktury zasilania sieciowego.

Elektronika

Oprócz wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki, zdobędziesz umiejętności warsztatowe potrzebne do rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej. Nauczysz się projektować, wdrażać i wykorzystywać układy, urządzenia i systemy elektroniczne oraz informatyczne. Po studiach znajdziesz pracę w koncernach działających na rynku elektronicznym, fotonicznym i telekomunikacyjnym. Zatrudnią Cię operatorzy telefonii mobilnej, firmy ubezpieczeniowe czy konsultingowe.

Elektrotechnika

Na studiach poznasz wszelkie procesy, systemy i urządzenia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Znajdziesz pracę w biurach projektowych i konstruujących urządzenia elektryczne. Będziesz mógł projektować i obsługiwać systemy informatyczne oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych. Specjaliści po tych studiach są pożądanymi pracownikami w branży energetyki zawodowej.

Energetyka

Podczas studiów dowiesz się jak wygląda przebieg procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem energii, aby móc kontrolować każdy z etapów. Nauczysz się jak wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, aby samodzielnie rozwiązywać problemy związane w energetyką pojawiające się w samorządach terytorialnych. W przyszłości będziesz mógł pracować m.in. w polskich jak i zagranicznych koncernach energetycznych, firmach prowadzących inwestycje energetyczne, u dostawców urządzeń i usług dla energetyki.

Environmental Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących w środowisku. Nauczysz się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i inne. Dowiesz się, jak prawidłowo realizować i eksploatować obiekty. Po studiach będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, biurach projektowych czy firmach zarządzających gospodarką komunalną.

Fizyka techniczna

W programie studiów znajdziesz przedmioty, dzięki którym nie tylko poszerzysz swoją wiedzę z zakresu fizyki, ale także nauczysz się programować komputery i mikroprocesory czy projektować przyrządy wirtualne. Poznasz wiele interesujących zjawisk fizycznych. W przyszłości zatrudnienie znajdziesz jako specjalista w laboratoriach instytucji naukowych lub przemysłowych, firmach z branży informatycznej, medycznej, finansowej czy ubezpieczeniowej.

Wydział Fizyki 0 / 143 pt

Fotonika

Program studiów obejmuje matematykę, fizykę, elektronikę, programowanie oraz wiele interesujących przedmiotów kierunkowych. Dzięki nim nauczysz się stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu fotoniki. W przyszłości będziesz mógł pracować nie tylko w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne, ale także w laboratoriach firm zaawansowanych technologii czy instytucji naukowych, w firmach z branży informatycznej i teleinformatycznej.

Wydział Fizyki 0 / 120 pt

Geodezja i kartografia

Podczas studiów poznasz instrumenty, metody i oprogramowanie używane w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Będziesz wiedział jak analizować, przetwarzać i wykorzystywać dane przestrzenne. Nauczysz się również projektować i tworzyć bazy tych danych. Będziesz miał zajęcia, podczas których nauczysz się wykonywać pomiary geodezyjne i opracować dokumentację techniczną. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach prywatnych, jednostkach państwowych i samorządowych związanych z geodezją lub zajmujących się gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami.

Geoinformatyka (profil praktyczny)

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz nauk geoinformacyjnych. W przyszłości będziesz umiał tworzyć innowacyjne geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, mapy cyfrowe, systemy GIS czy modele przestrzenne obiektów. Będziesz mógł pracować w urzędach, prywatnych firmach, a nawet organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Gospodarka przestrzenna

Na studiach poznasz oprogramowanie do analizy danych przestrzennych oraz do opracowania prezentacji i wizualizacji kartograficznych. Będziesz umiał wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi. Po ukończeniu studiów, zatrudnienie znajdziesz w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Informatyka

Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu obszarów: przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Nauczysz się posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługiwać sprzęt komputerowy i dedykowane oprogramowania. Po studiach będziesz pożądanym na rynku pracy informatykiem. Będziesz mógł pracować w firmach z obszaru IT czy doradztwa informatycznego.

Informatyka i systemy informacyjne

Podczas studiów nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach, programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi, projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, pracować samodzielnie i w zespołach, administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi. Będziesz mógł pracować m.in. w firmach komputerowych i ośrodkach informatycznych, w doradztwie informatycznym w firmach o różnorodnym profilu działalności,  w centrach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i ośrodkach badawczo-naukowych.

Informatyka stosowana

Podczas studiów nauczysz się programować w C++, C#, Java, Python, SQL i innych językach, modelować w UML, BPMN, projektować duże i małe systemy informatyczne, pracować z różnymi bazami danych, hurtowniami danych, BigData, budować złożone programy od identyfikacji wymagań, przez kodowanie, testowanie aż do ich wdrożenia w prawdziwej firmie, poznasz narzędzia i metody prowadzenia projektów informatycznych. Będziesz umiał projektować i kontrolować działanie sprzętu komputerowego i infrastruktury IT, przetwarzać duże zbiory danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, projektować i implementować responsywne aplikacje internetowe i mobilne. Po studiach będziesz mógł pracować jako programista, inżynier wymagań, administrator serwerów, baz danych, specjalista BigData, kierownik projektów IT , Scrum Master, Product Owner, analityk danych, specjalista od sprzętu komputerowego (biurowego, domowego (Internet Rzeczy), firmach projektujących i tworzących oprogramowanie, zarządzających infrastrukturą IT.

Inżynieria biomedyczna

Kierunek prowadzą 2 wydziały. Na studiach poznasz zagadnienia z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Nauczysz się obsługiwać nowoczesną aparaturę oraz systemy diagnostyczne pod względem metodycznym i technologicznym. Przygotujesz proste systemy elektromedyczne czy biomechaniczne. Swoją karierę zawodową będziesz mógł związać z firmami zajmującymi się aparaturą medyczną, szpitalami i placówkami medycznymi, a nawet pracować dla dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

Inżynieria chemiczna i procesowa

Podczas studiów zdobędziesz umiejętność projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, petrochemicznym i kosmetycznym. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli ci opracowywać technologie wytwarzania nowych produktów. Dowiesz się jak bezpiecznie i wydajnie prowadzić procesy produkcji w fabrykach oraz jak unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe. W przyszłości rozwiniesz swoją działalność zawodową w obszarach przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej.

Inżynieria i analiza danych

Podczas studiów nauczysz się łączyć umiejętności informatyczne, matematyczne i kreatywnego rozwiązywania problemów w obszarze Data Science. Będziesz wiedział jak prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych. Będziesz przygotowany do pracy samodzielnej jak i w zespołach realizujących projekty informatyczne. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako inżynier danych, analityk, projektant i twórca oprogramowania.

Inżynieria Internetu Rzeczy

Będziesz uczyć się projektowo, bazując na metodzie PBL (ang. Project Based Learning) i Double Diamond by Google. Zajęcia nastawione są na pracę w grupach oraz kształcenie umiejętności współpracy. Będziesz rozwiązywać problemy inspirowane realnymi projektami realizowanymi w firmach z branży IT i wykorzystywać najnowsze technologie. Będziesz mógł pracować w firmach tworzących i wdrażających innowacyjne rozwiązania w sferze produkcji i usług, właściwe dla społeczeństwa wiedzy, oparte na nowoczesnych technologiach, związane z wykorzystaniem inteligentnych sieci. Będziesz też przygotowany do kariery w firmach i zawodach, które dziś jeszcze nie istnieją.

Inżynieria materiałowa

Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów – zarówno konstrukcyjnych jak i funkcjonalnych. W trakcie studiów nauczysz się jak projektować lub dostosowywać materiały do określonych wymagań. Będziesz umiał przewidzieć, jak zachowa się materiał w czasie pracy. Poznasz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i aparaturę do badania struktury i własności materiałów. Będziesz przygotowany, by zarządzać ludźmi i projektami.

Inżynieria mechaniczna

Kierunek zastąpił dotychczasową mechanikę pojazdów i maszyn roboczych. Podczas studiów zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu budowy maszyn, a także wiedzę specjalistyczną, dotyczącą projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Potem będziesz mógł pracować m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego.

 

 

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z chemii, fizyki i matematyki. Dzięki temu będziesz umiał dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii wykorzystywanych do produkcji napędów elektrycznych i hybrydowych. Poznasz komponenty układów napędowych i będziesz umiał budować i analizować ich modele matematyczne. Umiejętności, które zdobędziesz pozwolą ci na działalność zawodową w branżach: motoryzacyjnej, transportowej czy energetycznej.

Inżynieria środowiska

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących w środowisku. Nauczysz się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i inne. Dowiesz się, jak prawidłowo realizować i eksploatować duże obiekty oraz małą infrastrukturę. Po studiach będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, biurach projektowych czy firmach zarządzających gospodarką komunalną.

Inżynieria zarządzania

Podczas studiów poznasz twarde (inżynieryjno-techniczne) i miękkie (teoretyczno-metodyczne) aspekty zarządzania. Pozyskasz praktyczną wiedzę od profesjonalistów z różnych obszarów biznesu i administracji. Nauczysz się realizować i zarządzać złożonymi projektami, pracować w zespole, rozwiązywać kluczowe, ale i nietypowe problemy zarządcze. Zdobędziesz ciekawą praktykę oraz weźmiesz udział w licznych projektach (w tym międzywydziałowych i międzyorganizacyjnych). Znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biznesie i jednostkach publicznych. Będziesz przygotowany do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

 

 

Lotnictwo i kosmonautyka

Studia pozwolą Ci znacznie poszerzyć wiedzę z matematyki i fizyki. Dzięki temu lepiej zrozumiesz zjawiska fizyczne, mechaniczne czy elektryczne w inżynierii lotniczej. Nauczysz się zasad działania systemów antykolizyjnych, sterowania lotem i wspomagania lądowania. Będziesz umiał planować symulacje i eksperymenty lotnicze. Dowiesz się, jak skonstruowane są statki latające. Po studiach będziesz mógł pracować w krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego i kosmicznego czy firmach wdrażających zaawansowane technologie.

Matematyka

Studia te pozwolą Ci bardzo obszernie rozwinąć zdolności matematyczne. Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Poznasz także podstawy analizy zespolonej, funkcjonalnej i topologii. Nauczysz się programować i posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Studia świetnie przygotują Cię do kontynuowania kariery naukowej, a także do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. analityką.

Matematyka i analiza danych

Podczas studiów nauczysz się efektywnie wykorzystywać wiedzę matematyczną oraz umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego. Będziesz modelować rzeczywiste zjawiska i procesy, wykorzystywać metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, programować oraz wykorzystywać istniejące pakiety matematyczne i statystyczne. Będziesz mógł pracować m.in. w firmach i ośrodkach tworzących narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, w bankach i firmach ubezpieczeniowych i jednostkach analitycznych agend rządowych.

Mechanika i budowa maszyn

Podczas studiów zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. Nauczysz się wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn. Poznasz zasady wytrzymałości konstrukcji i materiałoznawstwa. Dowiesz się, jak wyglądają procesy technologiczne i samodzielnie je zaprojektujesz. Po studiach będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych gałęzi gospodarki.

Mechanika i projektowanie maszyn

Podczas studiów nauczysz się projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu, formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe. Będziesz mógł pracować m.in. w biurach projektowych czołowych firm i koncernów przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych i centrach technologicznych związanych z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną, w przemyśle i transporcie lotniczym, kosmicznym, energetyce i przemyśle maszynowym.

Mechatronics

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu dziedzin: mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania, analizy sygnałów. Nauczysz się planować konstrukcje urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, sensoryki urządzeń. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach konstrukcyjno-projektowych, czy przedsiębiorstwach przemysłowych.

Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery

Studia prowadzone są w j. angielskim i polskim. Podczas studiów nauczysz się stosować podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz technik pomiarów i analizy sygnałów oraz integrować tą wiedzę w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i pojazdów. Będziesz mógł pracować m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, automatyki i sterowania, robotyki, maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego.

Mechatronika

Podczas studiów poznasz zagadnienia z wielu dziedzin: mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania, analizy sygnałów. Nauczysz się planować konstrukcje urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, sensoryki urządzeń. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach konstrukcyjno-projektowych, czy przedsiębiorstwach przemysłowych.

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Podczas studiów nauczysz się stosować podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz technik pomiarów i analizy sygnałów oraz integrować tą wiedzę w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i pojazdów. Będziesz mógł pracować m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, automatyki i sterowania, robotyki, maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego.

Ochrona środowiska

Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Nauczysz się prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Zdobytą wiedzę wykorzystasz do interpretowania zjawisk, jakie zachodzą w przyrodzie. Będziesz potrafił proponować rozwiązania inżynierskie, które służą ochronie i poprawie stanu naszego otoczenia. Po studiach będziesz mógł pracować w biurach projektowych, służbach ochrony środowiska, firmach zajmujących się kształtowaniem i prawidłowym eksploatowaniem przestrzeni.

Papiernictwo i poligrafia

Podczas studiów poznasz techniki drukowania klasycznego i cyfrowego oraz wykańczania produkcji poligraficznej. Nauczysz się wykorzystywać nowoczesną technologię komputerową zarówno do przygotowywania publikacji, jak i grafiki komputerowej. Będziesz umiał projektować całe procesy technologiczne do systemów zarządzania produkcją. Po studiach możesz kontynuować karierę zawodową w przedsiębiorstwach przemysłu poligraficznego, wydawniczego czy agencjach reklamowych.

Power Engineering

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów dowiesz się jak wygląda przebieg procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem energii, aby móc kontrolować każdy z etapów. Nauczysz się jak wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, aby samodzielnie rozwiązywać problemy związane z energetyką pojawiające się w samorządach terytorialnych. W przyszłości będziesz mógł pracować m.in. w polskich i jak i zagranicznych koncernach energetycznych, firmach prowadzących inwestycje energetyczne, u dostawców urządzeń i usług dla energetyki.

Przemysłowe zastosowania informatyki (profil praktyczny)

Kierunek przewidziany do uruchomienia.

Będziesz się uczyć m.in. tworzyć oprogramowanie, wykorzystywać i konfigurować sprzęt komputerowy i teleinformatyczny do obsługi procesów w przedsiębiorstwach, przeprowadzać analizy danych z użyciem uniwersalnych i specjalistycznych programów komputerowych, projektować i programować systemy automatycznego sterowania maszynami i urządzeniami mechanicznymi oraz procesami technologicznymi. Po studiach znajdziesz pracę wszędzie tam, gdzie korzysta się z infrastruktury informatycznej.

Robotyka i automatyka

Automatyka i robotyka pozwoli Ci na opanowanie umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Tutaj zdobędziesz podstawową wiedzę i umiejętności w obszarze kształcenia ogólnego i technicznego, które przygotują Cię do rozwiązywania zagadnień z zakresu analizy i syntezy podstawowych układów sterowania. Zdobędziesz umiejętności korzystania z nowoczesnego sprzętu obliczeniowego wykorzystywanego w systemach projektowania i automatycznego sterowania. Zaprogramujesz specjalizowane komputery i sterowniki oraz połączysz je z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi wykorzystywanymi w przemyśle oraz pracach badawczych.

Studia przez Internet

Możesz uczyć się niestacjonarnie (przez Internet):
– studia inżynierskie – Elektronika i Telekomunikacja; Informatyka Stosowana; Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa;
– studia magisterskie – Informatyka; Informatyka Stosowana; Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa.

Taką formę polecamy ludziom aktywnym zawodowo, pragnącym pogodzić naukę z innymi obowiązkami. Elastyczny tryb studiów umożliwia uzyskanie dyplomu w krótszym czasie. Proponujemy kształcenie wolne od ograniczeń związanych z miejscem i czasem. Pobyt na uczelni związany jest tylko ze zjazdami laboratoryjnymi, egzaminami i konsultacjami.

Kalkulator na Portalu Kandydata nie liczy punktów na kierunki prowadzone przez OKNO PW. Szczegóły dot. rekrutacji dostępne są na stronie Ośrodka.

Technologia chemiczna

Kierunek prowadzą niezależnie 2 wydziały. Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę z matematyki, fizyki i chemii. Dzięki temu lepiej zrozumiesz zagadnienia technologii i inżynierii chemicznej. Nauczysz się posługiwać różnymi technikami laboratoryjnymi w zakresie m.in. syntezy, wydzielania, analizy związków chemicznych, oceny surowców. Będziesz umiał planować procesy technologiczne i dostrzegać ich aspekty pozatechniczne. Po studiach możesz pracować w firmach przemysłu chemicznego, kosmetycznego, naftowego, laboratoriach analitycznych i badawczych.

Technologia chemiczna (profil praktyczny)

Na studiach zdobędziesz wiedzę teoretyczną, a następnie poznasz jej bezpośrednie przełożenie na praktykę w warunkach przemysłowych. Umiejętności inżynierskie będziesz zdobywać poprzez zajęcia z pracodawcami, warsztaty, kursy zawodowe i praktyki. Potem mógł kształcić się na kolejnych stopniach studiów lub znaleźć zatrudnienie jako specjalista w zakresie materiałów polimerowych i ich przetwórstwa, analityki przemysłowej, elektrochemii stosowanej, farmacji, kosmetyki i branż pokrewnych.

Wydział Chemiczny 0 / 163 pt

Telecommunications

Studia prowadzone są w jęz. angielskim. Podczas studiów nauczysz się projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny. Będziesz umiał stworzyć specjalistyczne oprogramowanie, wykorzystywane w telekomunikacji czy kierować eksploatacją systemów oraz sieci telekomunikacji przewodowej i mobilnej. Poznasz różnorodne systemy informatyczne, a także multimedialne. W przyszłości będziesz mógł pracować jako operator sieci stacjonarnych i mobilnych, dostawca usług lub oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawca i producent telewizyjny czy radiowy.

Telekomunikacja

Podczas studiów nauczysz się projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny. Będziesz umiał stworzyć specjalistyczne oprogramowanie, wykorzystywane w telekomunikacji czy kierować eksploatacją systemów oraz sieci telekomunikacji przewodowej i mobilnej. Poznasz różnorodne systemy informatyczne, a także multimedialne. W przyszłości będziesz mógł pracować jako operator sieci stacjonarnych i mobilnych, dostawca usług lub oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawca i producent telewizyjny czy radiowy.

Transport

Nauczysz się projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania tymi systemami. Na studiach nauczysz się m.in. jak opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów, projektować systemy transportowe i logistyczne oraz urządzenia sterowania i kierowania ruchem dla różnych środków transportu. Znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, w firmach spedycyjnych, biurach studiów i projektów.

Zarządzanie

Program studiów jest ukierunkowany na kształcenie w zakresie dwóch specjalności – zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie w gospodarce cyfrowej. Student jest przygotowywany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, realizacji analiz biznesowych oraz przygotowywania nowych projektów i inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. Program studiów łączy interdyscyplinarne kompetencje z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, podejścia procesowego, gospodarki cyfrowej i różnych przejawów przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu działalności gospodarczej, projektowania systemów produkcyjnych i informatycznych, organizacji pracy i zarządzania, inżynierii produkcji, a także nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Poznasz podstawy programowania, projektowania i algorytmizacji procesów. Będziesz umiał identyfikować, modelować oraz doskonalić procesy produkcyjne i biznesowe. Tematyka finansów, inwestycji, portfela projektów i logistyki też nie będzie Ci obca. Będziesz mógł pracować jako menedżer w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach konsultingowych, także branży IT czy instytucjach administracji publicznej.